Oude Kerk Borne

Vrienden van de Oude Kerk

Lid worden van de vrienden van de Oude Kerk

De stichting Vrienden van de Oude Kerk Borne wil zich inzetten voor deze mooie kerk, die het hart van Borne is. Dat kan zij niet alleen, zij vraagt daarom de betrokkenheid en actieve steun van alle medeburgers. Laten we ons samen inzetten voor de Oude Kerk van Borne, een monument om trots op te zijn!

De stichting wil, nog meer dan in het verleden, het gebruik van de kerk door  heel de Bornse gemeenschap bevorderen en mede daardoor ook financiële middelen bijeen brengen om het onderhoud van dit monument te garanderen. Ook giften, donaties, schenkingen en legaten zijn van harte welkom.

Wilt u vriend van onze stichting worden? De bijdrage is 20,— per jaar, maar u bent vrij een hoger bedrag te geven. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 11.43.95.985  van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Borne.

Dagelijks bestuur:

Drs. J. A. Zandvoort, voorzitter

Mevr. G. Singelenberg-te Vaanholt, secretaris